Uczniów klas 4-8 zapraszam do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Zamki i pałace w Polsce".

Zadanie polega na wykonaniu pracy pt. ,,Zamki i pałace w Polsce” .

Format: max.100x70

Technika: rysunek, malarstwo, grafika, ceramika- płaskorzeźba

Termin wysłania zdjęcia pracy do nauczyciela plastyki: 26.04

Termin samodzielnego wysłania prac do organizatora konkursu: 4.05 (liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej)

Adres organizatora konkursu: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie ul. Powstańców Śląskich 1, 42-500 Będzin.

Prace konkursowe powinny być opisane na odwrocie według wzoru: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, wiek, placówka i jej adres, telefon, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

UWAGA!

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową.

karta do pobrania