Uczniów klas 4-8 zapraszam do udziału

XIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Przemocy mówię NIE”.

Praca musi zawierać wyraźną realizację hasła: „Przemocy mówię NIE”.

Format: dowolny

Technika: dowolna – malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa

Do pracy (na jej odwrocie) należy dołączyć informację zawierającą:

imię i nazwisko autora, kategorię, nazwę reprezentowanej placówki, imię i nazwisko nauczyciela oraz telefon kontaktowy,

a także podpisane klauzule stanowiące załącznik do regulaminu; regulamin i klauzule do pobrania

Termin przesłania prac do organizatora konkursu: 27.03.

Prace należy przesłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego,

ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość