Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału w 15

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Rawicz 2020

"Czas w szarości".

Zapraszamy do udziału w już 15 edycji naszego konkursu z cyklu KOLORY SZAROŚCI. Konkurs jest popularyzacją technik monochromatycznych. W tym roku spróbujcie przenieść swoje refleksje rysunkowe, malarskie, graficzne i stwórzcie pracę rysując, malując, fotografując, wyklejając tematy związane z szeroko pojętym problemem przemijania czyli upływu czasu posługując się bogactwem tylko czerni, szarości i bieli. Nie używamy koloru!
Problem upływu czasu dotyczy nie tylko nas wszystkich ale i wszystkiego co nas otacza. Już z pierwszą chwilą po narodzinach stajemy się coraz starsi, rośniemy, dojrzewamy, starzejemy się i umieramy. To samo obserwujemy w świecie roślinnym i zwierzęcym.

Również przemijaniu podlegają przedmioty, budynki... Odmienny pogląd reprezentował Albert Einstein - uważał on, że czas jest pojęciem względnym tzn. zarówno to co się wydarza, wydarzy, ale i to co się wydarzyło - dzieje się teraz. Stwórzcie więc pracę pod tytułem „Czas w szarości”. Być może właśnie poprzez wykonanie rysunku czy fotografii zatrzymamy naszą przemijającą rzeczywistość chociaż na chwilę.

Technika: rysunek (może być wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, kredkami różnego typu, węglem lub suchy pastel - powinien być utrwalony), malarstwo, grafika (warsztatowa, komputerowa), fotografia, collage.

Format: A4 (21 x 29.7 cm), A3 (29.7 x 42 cm), A2 (42 x 59.4 cm), A1(59.4 x 84.1 cm).
- organizatorzy przyjmują tylko prace płaskie (rysunki i obrazy na kartkach, płótnach lub innych płaskich podłożach plastycznych).
- prosimy nie oprawiać prac,
- prace wykonane w technikach pastelu suchego i węgla prosimy utrwalić,
- prosimy nie rolować (zwijać) prac.

Termin oddania prac: 6 marca 2020
Do pracy należy dołączyć OŚWIADCZENIE wypełnione przez rodzica/prawnego, które należy odebrać od nauczyciela plastyki.

Osoba której przyznana zostanie główna nagroda zobowiązana jest do przyjazdu i odbioru nagrody w określonym terminie!