Konkurs dla uczniów szkół podstawowych

 „Hałas szkodzi zdrowiu”

(edycja III)

CELE KONKURSU:

 1. Podniesienie świadomości wiedzy na temat szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia.
 3. Zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.
 4. Zachęcanie dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
 5. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową.
 6. Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów.
 7. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
 8. Kształtowanie umiejętności selekcji informacji.
 9. Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

UCZESTNICY:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:
 • Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0
 • Konkurs literacki dla uczniów klas I – III
 • Konkurs multimedialny dla uczniów klas IV - VII

 

KRYTERIA OCENIANIA:

 1. Adresatami konkursu plastycznego są dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, format i technika wykonania prac jest dowolna,

     Ocenie podlegać będzie:

 • zgodność z tematem,
 • pomysłowość,
 • estetyka pracy.

 Prace należy przynosić do wychowawców klas 0 do dnia 29 stycznia 2019 r.

 1. Adresatami konkursu literackiego są uczniowie klas I – III szkół podstawowych
 • Wiersz lub opowiadanie napisany przez jednego autora powinien zawierać przesłanie na temat szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.

Ocenie podlegać będą:

 • oryginalność w ujęciu tematu.
 • język i ortografię.
 • bogactwo środków poetyckich.

  Prace należy przynosić do wychowawców klas I-III do dnia 29 stycznia 2019 r.

 1. Adresatami konkursu multimedialnego są uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych, prezentacje multimedialne zapisane na płycie CDR powinny zawierać od 10 do 15 slajdów.

Ocenie podlegać będą:

 • obszerne i całościowe potraktowania tematu pracy,
 • pomysłowy sposób przedstawienia wiadomości dotyczących tematu pracy,
 • dbałość o poprawność językową tekstów,
 • estetyka pracy
 • ilustracje, animacje, kolorystyka,
 • stopień trudności użytych technik, animacji.

  Prace należy przynosić do nauczycieli informatyki do dnia 29 stycznia 2019 r.

 1. Każdy wychowawca/nauczyciel może zgłosić do 3 prac prac uczniów.

           Każda praca powinna zawierać metryczkę:

 • imię i nazwisko autora pracy oraz klasę
 • tytuł wiersza
 • imię i nazwisko opiekuna
 • nazwę szkoły i jej adres, a do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) oraz klauzulę RODO (Załącznik nr 2)

Załącznik nr 1

 

Załącznik

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka …..…………………………………………..ucznia Szkoły Podstawowej nr…………… w …………………………………………………………………………. do celów konkursu pt. ”Hałas szkodzi zdrowiu”.

Podpis rodzica……………………………………………………………

 

Załącznik nr 2

 

KLAUZULA RODO

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) wiek, c) klasę,
  d) imię i nazwisko opiekuna, e) nazwę szkoły i jej adres.
 5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
  o wynikach konkursu.
 8. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska na stronie internetowej Szkoły Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie

 

                                                      

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka…..………………………………………………………………………………………………………………………………………ucznia Szkoły Podstawowej nr…………… w …………………………………………………………………………. do celów konkursu pt. ”Hałas Szkodzi Zdrowiu”.

 

Podpis rodzica…………………………........................................