Zapraszamy uczniów klas 4-6 do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie technicznym "Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”.

Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną estetycznej ozdoby przestrzennej,   dekoracji świątecznej z dowolnie dobranych materiałów (np. szyszek, bombek, makaronu). Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Prace zapakowane np. w pudełeczka (tak, aby nie uszkodziły się w czasie transportu) należy dostarczyć do nauczycieli techniki do 20.11.2019 r.

Obowiązuje zgoda rodziców na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych!

Załącznik nr 2     

 
…………………………………                                ……………………., dn…………………

(imiona i nazwiska rodziców)

 
Zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie

Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka


……………………………………………….………………………………………………..

(imię i nazwisko)


w  konkursie „Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”, którego organizatorem jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu.

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie danych dziecka (imię i nazwisko, wiek, nazwa placówki) w celu umieszczenia informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej .


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych  jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17, 41-200 Sosnowiec, ul. Zamkowa 17 zwana dalej Sportową Szkołą Podstawową nr 17; tel.32 2661367, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;;
 2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Paweł Wierzbicki (kontakt do inspektora: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. );
 3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  placówkę: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Zamkowa 17, 41-200 Sosnowiec zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia konkursu; 
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych;
 11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
 12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

 

..…………………………………………………………………….

 

 (data i czytelny podpis  rodziców lub prawnych opiekunów