Wałbrzyski Ośrodek Kultury organizuje konkurs "Anioły - muśnięcie skrzydeł". Prace przestrzenne, zgodne z tematyką konkursu dostarczyć należy do nauczycieli techniki do 3 XII 2018 r.

Postanowienia końcowe:
 
• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

• Uczestnik, który zgłosi pracę do konkursu zrzeka się jednocześnie praw autorskich na rzecz Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi!
 
• Wyrażam zgodę na udział w konkursie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach związanych z konkursem i promocją Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

• Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury z siedzibą przy Wysockiego 29 w Wałbrzychu.

• Dane osobowe przetwarzane będą dla celów niniejszego konkursu i nie będą udostępniane innym przedmiotom; posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; podanie danych osobowych jest dobrowolne.