Świetlica szkolna zaprasza uczniów klas 1-4 do udziału w konkursie.

Uczniowie klas 4-8 mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie "Reklama mojej szkoły". Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie krótkiego (maksymalnie 60 sekund) filmu będącego reklamą swojej szkoły oraz przesłanie karty zgłoszeniowej. Pliki zgodne z regulaminem konkursu należy dostarczyć nauczycielom informatyki do 7.03.2023 r.

Regulamin konkursu>>

Załączniki do wypełnienia>>

Nauczyciele informatyki zachęcają uczniów klas 1-8 do wzięcia udziału w konkursie w kategorii "grafika komputerowa". Należy w dowolnym programie narysować ilustrację do wybranej baśni Andersena i dostarczyć plik oraz wydrukowane i wypełnione załączniki nauczycielom informatyki do 27.02.2023.

Regulamin konkursu i załączniki>>

Zapraszamy uczniów klas 1-8 do wzięcia udziału w konkursie  grafiki komputerowej "W odcieniach bieli". Pliki zapisane w formacie zgodnym z regulaminem należy przekazać nauczycielom informatyki do 24.03.2023 r.

Szczegóły i załączniki do wypełnienia>>

Nauczyciele techniki zachęcają uczniów klas 1-8 do wzięcia udziału w konkursie "Jeż-dziki zwierz" w kategorii prac przestrzennych:

  • Prace przestrzenne z zakresu rzeźby i płaskorzeźby, wykonane z gliny, szkła, masy solnej i papierowej. Prace przestrzenne minimalna szerokość i  wysokość  20 cm.
  • Formy z recyklingu, kolorowych papierów, tkanin, etc.

Termin dostarczenia prac wraz z załącznikami to 15.02.2023 r.

Szczegółowy regulamin i załączniki do pobrania>>

Uczniów klas 4-8 zapraszam do udziału 

w X Międzynarodowym Konkursie Plastycznym

Architektura Lublina i okolic „ Pejzaże mistyczne”

Termin oddania prac nauczycielowi plastyki: 20.02.2023 r.


Uczniów, którzy ukończyli 13 lat zapraszam do udziału

XV Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”

Termin oddania prac nauczycielowi plastyki: 24.02.2023 r.

Zapraszamy uczniów klas V-VIII do udziału w wewnątrzszkolnym konkursie „Ekologiczny karmnik dla ptaków”.

Uczniów klas 4-8 zapraszam do udziału

w konkursie plastycznym "Mój przyjaciel pies"

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej ulubionego psa.

Zapraszamy chętnych uczniów z klas 1-8 do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie pracy przestrzennej o tematyce bożonarodzeniowej. 

  • klasy 1-4: stroik, choinka,  ozdoba choinkowa (bombka, gwiazdka, itp.)
  • klasy 5-8: stroik, choinka, anioł