Biblioteka szkolna przyjmuje zwroty wypożyczonych książek i podręczników szkolnych od 6 czerwca b.r.

Książki i podręczniki należy oddać przed zakończeniem roku szkolnego.