Biblioteka szkolna wypożycza i przyjmuje zwroty podręczników szkolnych do klas 1-8 oraz pozostałych książek.

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w okresie pandemii:

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły, będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym. Od 1.06. poniedziałek-czwartek od 8:00 - 14:00; piątek od 10:00 - 13:00.

2.Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.

3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze - zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.

5. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci, czytelni.

6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

7. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

8. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 Biblioteka szkolna będzie przyjmowała zwroty książek do 26 czerwca b.r.

Nauczyciele bibliotekarze