Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis w Lublinie wystosowała pismo do naszej szkoły z prośbą  pomocy  w zbiórce książek polskojęzycznych na rzecz bibliotek szkolnych polskich szkół na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej, głównie w rejonie Lwowa, jak i samym mieście.

Zbiórką objęte są praktycznie wszystkie pozycje wydane w języku polskim. Naturalnie najcenniejsze są wydania dzieł polskich klasyków, niemniej nie jest to warunek konieczny – zależy organizatorom  przede wszystkim na użyciu języka polskiego.

Zbiórka trwać będzie do 1 grudnia włącznie.

 

Książki przyjmuje biblioteka szkolna.

Nauczyciele bibliotekarze