Zebranie Rady Rodziców z dnia 21.11.2018 r. zostało odwołane. Termin kolejnego zebrania zostanie podany na początku grudnia.

Drodzy Rodzice!
Składka roczna na Radę Rodziców wynosi 50 zł (jest to składka dobrowolna). Wpłat należy dokonywać przelewem na konto:
49 1500 1520 1215 2008 8139 0000
Rada Rodziców współfinansuje nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, zawodach sportowych, zakup pomocy dydaktycznych. Co roku 35% ogólnych wpłat przekazywanych jest na zakup nagród książkowych na koniec roku szkolnego.
Zachęcamy do dokonywania wpłat!!!
                                                            RADA RODZICÓW

W dniu 29.05.2018 r. Rada Rodziców podjęła uchwałę o indywidualnym ubezpieczaniu dzieci w roku szkolnym 2018/2019. Kontynuację ubezpieczenia gwarantuje indywidualne ubezpieczenie pod koniec sierpnia.

Proszę o niedokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców tytułem ubezpieczenia !!!